Wkrótce minie kolejna rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych z września 2023, od
początku wojny zostało poszkodowanych ponad 27 tys. osób cywilnych, z
czego 14 tys. odniosło rany, 7 tys. poniosło śmierć, w tym ok. 500 dzieci.
Zginęło ok. 70 tys. żołnierzy ukraińskich, a 120 tys. odniosło rany. Na
całym świecie zarejestrowano prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z
Ukrainy, w tym prawie 1 mln w Polsce.
Od samego początku wojny Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas
Polska, Caritas Diecezjalnych, Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie,
męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, parafii, instytucji i firm oraz
osób prywatnych – świadczy pomoc potrzebującym Ukraińcom zarówno
w Polsce, jak i na Ukrainie.
Liczba osób która uzyskała pomoc rzeczową w Ukrainie w 2023 wyniosła
570 tys. Tylko w ramach programu Rodzina Rodzinie otoczono
bezpośrednią opieką 1800 najbiedniejszych rodzin. Wysłano ponad 90
tys. paczek z żywnością i środkami higienicznymi. Caritas pomaga
rodzinom z dziećmi, angażując się w organizację kolonii letnich i obozów,
wsparcia psychospołecznego w świetlicach oraz centrach dziennej
pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
W naszym kraju Caritas prowadzi ponadto 28 Centrów Pomocy
Migrantom i Uchodźcom, które wspomagają ponad 92 tys. uchodźców,
wśród nich ponad 30% to dzieci. Ponad 70 tys. osób dorosłych i dzieci
skorzystało ze wsparcia psychologicznego oraz różnego typu działań
integracyjnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie w polskim
społeczeństwie. W kursach języka polskiego wzięło udział ponad 10 tys.
osób, a 14 tys. osób otrzymało pomoc w znalezieniu zatrudnienia. W 2023
roku ponad 23 tys. osób korzystało ze schronienia w ośrodkach Caritas
oraz innych placówkach kościelnych.
To tylko niektóre z licznych działań, podejmowanych przez Kościół w
Polsce, na rzecz ofiar wojny. Wszystkie one są niczym innym, jak

Ewangelią w praktyce, w myśl słów: „cokolwiek uczyniliście jednemu z
tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Wojna trwa nadal, dlatego – mimo pewnego zmęczenia tym tematem –
solidarność z mieszkańcami Ukrainy jest tym bardziej potrzebna. Jako
Kościół w Polsce pragniemy kontynuować to wielkie dzieło pomocy,
dlatego zwracam się z gorącym apelem o nieprzerwaną solidarność z
potrzebującymi Ukraińcami. Proszę o zorganizowanie ogólnopolskiej
zbiórki pieniężnej we wszystkich parafiach w Polsce, po każdej Mszy
Świętej w Środę Popielcową 14 lutego br.
Zebrane środki zostaną przekazane, za pośrednictwem Caritas Polska, na
wsparcie osób najbardziej potrzebujących – seniorów, osób z
niepełnosprawnością oraz rodzin, które straciły swój dom.
Wszystkich ofiarodawców zapewniam o mojej serdecznej pamięci i
modlitwie.