Św. Józef, czysty oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i opiekun naszego Pana, pochodził z królewskiego rodu Dawida. Ewangelia nazywa go „mężem sprawiedliwym”. Był skromnym cieślą wiejskim z Nazaretu, którego Bóg wybrał na oblubieńca i opiekuna Dziewicy - Matki Jezusa Chrystusa, Wcielonego Boga. Jego wiernej i troskliwej opiece zostało powierzone dzieciństwo i młodość Odkupiciela świata.
Św. Józef, oblubieniec Maryi, odznaczał się czystością serca, prostotą, pokorą, cierpliwością, hartem ducha i łagodnością - był wzorem prawdziwego chrześcijanina.
Nie mógł być stary, gdy poślubił Maryję, dopiero sztuka renesansu (a także nasze kolędy) robią z niego niesłusznie staruszka. Wedle powszechnej wiary Kościoła Zachodniego żył w czystości. Umarł prawdopodobnie przed publicznym wystąpieniem Zbawiciela, bo już więcej Ewangelia go nie wspomina. Ominęły go zaszczyty i bogactwa tego świata, ale Bóg obdarzył go swą łaską pomnażając jego zasługi, szlachetność i blask świętości. Ponieważ był przedstawicielem Wiecznego Ojca na ziemi, naznaczoną przez Boga głową Świętej Rodziny, która była początkiem wielkiej Rodziny Bożej Kościoła Chrystusowego, 8 grudnia 1870 roku papież Pius IX, uroczyście ogłosił go patronem Kościoła Powszechnego. Odtąd dzień 19 marca stał się świętem bardzo uroczystym w Kościele katolickim na całym świecie.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa kult Św. Józefa był bardzo wielki na Wschodzie. Z czasem rozprzestrzenił się szeroko i umocnił w całym chrześcijańskim świecie. Oprócz święta 19 marca mamy jesz¬cze inne święto: św. Józefa robotnika, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (1 maja), Ogłoszone w roku 1955. Papież Jan XXIII wprowadził imię Józefa do Kanonu Rzymskie¬go lub Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej.
Ze swego niebieskiego tronu św. Józef strzeże i chroni Kościół Walczący. Nikt, kto go wzywa w potrzebie, nigdy nie woła na próżno. Jest wzorem życia doskonałego chrześcijanina i patronem szczęśliwej śmierci. Swoją opieką obejmuje Mistyczne Ciało Chrystusa, rodzinę chrześcijańską, chrześcijańską szkołę i wszystkich potrzebujących, którzy zwłaszcza w godzinie śmierci odwołują się do jego miłosierdzia i potężnego wstawiennictwa. Jemu, który w czas śmierci został otoczony czułą opieką Jezusa i Maryi, można w pełni zaufać, że zjedna nam miłosierdzie Boga i łaskę spokojnej i świętej śmierci.

Święto

Dzień 19 marca w kościele katolickim obchodzony jest jako Uroczystość św. Jóżefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Natomiast 1 maja obchodzimy wspomnienie dowolne świętego Józefa rzemieślnika.
Cały marzec jest poświęcony świętemu Józefowi, a dniem tygodnia, w którym się go wspomina jest środa.

Patron
Św. Józef jest patronem:

• Rodzin, ojców, kobiet w ciąży;
• Kościoła Powszechnego - ogłosił go papież Pius IX, 8 grudnia 1870 r.
• Umierających;
• Robotników;
• Obu Ameryk i tzw. Nowego Świata;
• Krajów takich jak: Austria od 1689 r., Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy od 1655 r, Hiszpania od 1679 r., Kanada od 1624 r.,Korea, Meksyk, Peru, Portugalia od 1744 r.,Wietnam;
• regionów: 
o Karyntii, Styrii, Tyrolu, Sycylii;
• miast i diecezji: Krakowa, Kalisza, Florencji, Turynu, Baton Rouge, Buffalo w Nowym Jorku, Cheyenne w Wyoming, Louisville w Kentucky, Nashville w Tennessee, San Jose w Kalifornii, Sioux Falls w Południowej Dakocie, diecezji kujawsko-kaliskiej, diecezji włocławskiej, diecezji łódzkiej, diecezji kaliskiej

Ikonografia

Święty Józef przedstawiany jest:
• z Maryją i Jezusem - obraz świętej Rodziny;
• w scenach: w szopce betlejemskiej, ofiarowania w świątyni, przy pokłonie Mędrców ze Wschodu, ucieczki do Egiptu, znalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni;
• z Jezusem - trzyma Go na ręku lub stoi obok Niego;
• sam z narzędziami cieśli lub lilią - symbolem czystości.