W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w
naszej Ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla
naszego kraju intencjach.


Zapraszam do włączenia się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20” w
intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego.
Nowenna będzie mieć miejsce w dniach od 16 do 24 marca 2024 roku,
czyli przed Dniem Świętości Życia, przypadającym dnia 25 marca.
W łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze wznośmy nasze
modlitwy do Boga, odmawiając Apel Jasnogórski, a po nim, o godz. 21:20
modlitwy nowennowe, także po każdej Mszy św. Jeśli nie będzie to
możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym
momencie dnia.
Układ Nowenny jest bardzo prosty. Wystarczy odczytać intencję na dany
dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwę w
intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Zachęcam gorąco, aby
odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach
duszpasterskich.
Każdego dnia polecajmy Panu Bogu szczegółowe intencje:
• Dzień pierwszy (16 marca) – O odnowienie wiary każdego z nas,
aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków;
• Dzień drugi (17 marca) – O pojednanie narodowe, mądrość dla
rządzących i solidarność społeczną;
• Dzień trzeci (18 marca) – O zachowanie pokoju i bezpieczną
przyszłość dla Polski;
• Dzień czwarty (19 marca) – O odczytanie prawdziwej roli
mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin;
• Dzień piąty (20 marca) – O siłę i odwagę dla młodych w
odkrywaniu wiary i życiowego powołania;
• Dzień szósty (21 marca) – O światło Ducha Świętego dla Polaków,
byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny;
• Dzień siódmy (22 marca) – O prawdę i odpowiedzialność za słowo
w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych;
• Dzień ósmy (23 marca) – O szacunek i język dialogu w przestrzeni
publicznej;
• Dzień dziewiąty (24 marca) – O pełną ochronę prawną życia
dzieci nienarodzonych.
W tych wszystkich intencjach pragniemy modlić się za wstawiennictwem
św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników
Polski.
Szczegółowe informacje o nowennie będą dostępne w komunikatach
prasowych.
Warszawa, 4 marca 2024 roku
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski