Śniadanie Wielkanocne

w Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Jak co roku Caritas Archidiecezji Warmińskiej

organizuje Śniadanie Wielkanocne

dla samotnych, biednych i bezdomnych.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

osoby te będą mogły

zsiąść do wspólnego posiłku

w trakcie jednej z trzech tur,

które będą rozpoczynać się

o godz. 9.00. 10.30 i 11.30.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem

w tym świątecznym spotkaniu

prosimy o kontakt z biurem

Caritas Archidiecezji Warmińskiej

tel. 89 523 64 02