W  sobotę, 6 marca 2021 r. w parafii Miłosierdzia Bożego w Olsztynie, ul. Barcza 2

 

Koronką do Bożego Miłosierdzia i Mszą Świętą o godz. 15.00 rozpocznie się pięćdziesiąte dziewiąte Jerycho Różańcowe.

 

Zakończenie w sobotę, 13 lutego Mszą Św. o godz. 15.15.

 

 

Zwracamy się do wszystkich olsztyńskich parafii o szczególny udział w kolejnym Jerychu Różańcowym, proponując dla każdej parafii czterogodzinny blok w nocnych godzinach. Na czuwania w nocy zapraszamy przede wszystkim mężczyzn i małżeństwa.

 

Dla ułatwienia załączamy propozycję dni i godzin. Prosimy potraktować jako naszą gorącą prośbę o pomoc i współudział w modlitwie w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny.

 

 

W ogłoszonym w Kościele Roku Świętego Józefa i Roku Rodzin nasze modlitwy do Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej jako naszej Królowej i Pośredniczki Łask – niech będą przebłaganiem za nasze grzechy, w intencji rodzin, o ratowanie wiary w sercach polskich dzieci i młodzieży, aby dzieci i młodzież korzystały z Sakramentów Świętych.

 

Wspólnie będziemy błagać Matkę Najświętszą o to, by „raczyła zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej” (Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej), by zapełniły się mury Warmińskiego Seminarium Duchownego i wszystkich w Polsce oraz klasztorów – zgromadzeń zakonnych.

 

 

W sytuacji, jeżeli będzie możliwość włączenia się parafii do modlitwy w proponowanym dniu       i godzinach, prosimy o kontakt z p. Teresą, tel. 795 525 445.

 

 

 

W imieniu sztabu Jerycha Różańcowego

 

                Urszula Strynowicz                                         Ks. Szczepan Szpyra SVD                                                     

                       

 

 

Olsztyn, dnia 26 lutego 2021 r.

 

 

 

Załącznik:                                                                                                                                                                                                           

 1. 6 marca (sobota)         20.00 – 24.00  Seminarium Duchowne

 

 

 1. 7 marca (niedziela)          24.00 – 4.00  parafia Św. Arnolda
 2.                                   4.00 – 8.00  parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
 3.                                    20.00 – 24.00  parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka

 

 1. 8 marca (poniedziałek)    24.00 – 4.00  parafia Matki Bożej Różańcowej
 2.                                                4.00 – 8.00  parafia Św. Józefa
 3.                                    20.00 – 24.00  parafia Św. Jana Bosco i Św. Wawrzyńca

 

 

 1. 9 marca (wtorek)             24.00 – 4.00  parafia Św. Franciszka z Asyżu
 2.                                   4.00 – 8.00  parafia Św. Anny
 3.                                   20.00 – 24.00  parafia Chrystusa Króla

 

 1. 10 marca (środa)              24.00 – 4.00  parafia Miłosierdzia Bożego
 2.                  4.00 – 8.00   parafia Matki Bożej Fatimskiej
 3.              20.00 – 24.00 parafia Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła

 

 

 1. 11 marca (czwartek)                    24.00 – 4.00   parafia Matki Bożej Saletyńskiej
 2.               4.00 – 8.00  parafia Św. Jakuba (katedra)
 3.               20.00 – 24.00 parafia Bł. Franciszki Siedliskiej

 

 1. 12 marca (piątek)         24.00 – 4.00  parafia Św. Mateusza Ewangelisty
 2.             4.00 – 8.00 parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
 3.             20.00  - 24.00 parafia Św. Wojciecha

 

 

 1.   13 marca (sobota)         24.00 – 4.00 parafia Miłosierdzia Bożego
 2.                   4.00 – 8.00 parafia Św. Maksymiliana M. Kolbego

 

 

 

 

 

Kontakt: p. Teresa, tel. 795 525 445.

 

 

 

 

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Intencje:

Panie Jezu,

 1. Radując się ze spotkania z Tobą poświęcamy się Tobie i tę cząstkę Kościoła Powszechnego, jaką jest Archidiecezja Warmińska, nasz kraj, kontynent i wszystkich ludzi na całym świecie.
 2. Przepraszamy Cię Panie Boże w Trójcy Jedyny za grzechy własne, w naszych rodzinach, za   grzechy całego polskiego Narodu, za grzechy świata i prosimy o Miłosierdzie Boże dla nas wszystkich.
 3. Obdarzaj obfitością łask swoich Ojca Świętego, Pasterzy Kościoła, Kapłanów. Błogosław im na każdy dzień ich posługi. Zachowaj w świętości  całe Duchowieństwo. Poślij Panie Jezu robotników wielu na żniwo Ewangelii -  do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego.
 4. Powierzamy Ci w opiekę Ojca Świętego Franciszka, naszego Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, proboszcza tej Parafii, kapłanów, służbę liturgiczną oraz całe Duchowieństwo, prosimy O wszelkie łaski potrzebne dla tej parafii. O liczne zaangażowanie się wiernych tutejszej parafii w Adorację Najświętszego Sakramentu i ciągłą modlitwę różańcową.
 5. Wejrzyj na sprawujących władzę w naszych miastach i wioskach. Niech pełnią swe zadania w duchu służby i braterskiej miłości.
 6. Twej opiece zawierzamy rodziny całej archidiecezji. Umacniaj miłość i jedność małżeńską, broń rodzące się życie, by każde dziecko było chciane i kochane.
 7. Otocz opieką młode pokolenie. Pomóż im pokonywać wszelką beznadziejność, pomóż im stawać się silniejszymi od wszystkiego co ich otacza.
 8. Prosimy o opiekę i prowadzenie dla wszystkich profesorów, nauczycieli pracujących na terenie naszej archidiecezji. Niech swoje posłannictwo wypełniają w duchu służby narodowi, młodemu pokoleniu, ukazując im prawdę, dobro i miłość do człowieka.
 9. Zachowaj wszystkich ludzi pracy, w różnych warsztatach, biurach i urzędach, w przemyśle i handlu. Otocz opieką lekarzy i cały personel służby zdrowia, policję, przedsiębiorców, inżynierów i ludzi pióra. Bądź nadzieją dla bezrobotnych.
 10. Otaczaj opieką wszystkich chorych i cierpiących, tych przeżywających
   chorobę w szpitalach i w różnych zakładach opieki, oraz przeżywających  
   cierpienie w samotności swoich mieszkań i domów. Daj konającym spokojną             
   i dobrą śmierć, szczególnie zbawienie dla każdej duszy konających                
   w ciężkim grzechu.
 11. Powierzamy Ci naszych Braci w wierze, prześladowanych Chrześcijan,
   umacniaj ich darem męstwa i odwagi. Dla prześladowców i wszystkich
   wrogów Kościoła Świętego prosimy o łaskę poznania Ciebie, o nawrócenie.
 12. W chwili ciszy - intencje własne modlących się.

 

Maryjo!   Otocz rodzinę archidiecezjalną swą macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Uproś nam stałość w wierze i świętość życia. Złącz nas w zgodzie i bratniej miłości. Daj naszej archidiecezji spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności dzieci Bożych. Bądź naszą Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką. Złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.